English

நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தை பார்! ஓடுவது முள் அல்ல உன் வாழ்க்கை! - சுவாமி விவேகானந்தர்

நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தை பார்! ஓடுவது முள் அல்ல உன் வாழ்க்கை! - சுவாமி விவேகானந்தர்
நேரத்தை வீணாக்கும் போது கடிகாரத்தை பார்! ஓடுவது முள் அல்ல உன் வாழ்க்கை! - சுவாமி விவேகானந்தர்

Related Quotes

Related Tags

Send Quote To Your Friend